Minister Hugo de Jonge Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opende onlangs het nieuwe gebouw op het Leiden Bio Science Park waar wordt gewerkt aan vaccins voor nu en in de toekomst.
De Jonge sprak zijn waardering uit over de inzet van Janssen in het afgelopen jaar en benadrukte het belang van vaccinontwikkeling bij het bedwingen van toekomstige epidemieën “Ik ben er trots op dat Janssen met de bouw van de nieuwe laboratoria haar vaccinproductie en -ontwikkeling verder uitbreidt. Dat is goed voor ons land en voor de rest van de wereld”.

We hebben als Van Lith Bouw een waardevolle bijdrage geleverd aan de bouw van de nieuwe laboratoria en kwamen daarin de nodige uitdagingen tegen. We zijn trots op de enorme inzet van ons team. Samen realiseren!

Meer nieuws