18 mei 2021

Renoveren met gebruikte bouwmaterialen in Bavodorp

Hester ten Zijthoff, projectmanager van Ymere: “Vorig jaar was ik bij een bijeenkomst van ‘Bouwend Haarlem’ in het Architectuurcentrum ABC over circulair bouwen en realiseerde ik me dat we in Bavodorp al heel goed bezig zijn. De gemeente Haarlem raakte enthousiast en wilde Bavodorp als pilot laten dienen voor circulariteit.”

Door de gemeente Haarlem is Ymere in contact gekomen met adviesbureau C-creators en de Provincie Noord Holland. Dat resulteerde in een opdracht van de Provincie Noord Holland -ondersteund door het Rijk- voor een handboek voor het circulair renoveren. Het concept van dit handboek is in september gereed. Ondertussen is Bavodorp door Platform 31 geselecteerd als inspirerend voorbeeld.

Circulair beton en een vloer van dakpannen

Hester ten Zijthoff: “De eerste extra stap die we vorig jaar hebben gezet is om bij de renovatie van de woningen in de Kruistochtstraat beton toe te passen met 30% gerecycled betongranulaat. Nu gaan we in de Graaf Willemstraat de vrijgekomen grond en betonnen pannen hergebruiken. Tijdens de renovatie in Bavodorp worden de betonnen dakpannen vervangen door keramische. In de betonnen dakpannen zit nog 6% ongebonden werkend cement. Door de betonnen dakpannen te vermalen tot gruis en te mengen met de grond kunnen we dit gebruiken als werkvloer onder de nieuwe fundering. Dit idee kwam tot stand samen met aannemer van Lith en de sloper Roy van Berkel. Doorgaans wordt voor de werkvloer namelijk schuimbeton of tempex gebruikt. Dit zijn vervuilende materialen. Deze circulaire aanpak is net zo ‘betaalbaar’ als het gebruik van deze materialen. Dit komt doordat je de afvoerkosten van de grond bespaart.”

Hergebruikte houten vloerbalken

“Ook gaan we nu de houten vloerbalken opnieuw in de bouw gebruiken. De balken van de vloeren op de begane grond zijn namelijk redelijk goed, omdat deze in de jaren ’80 nog vervangen zijn. Deze gaan we als vlieringsvloer gebruiken. In de vorige fase is het hout direct doorverkocht, maar nu kan het binnen het project blijven. In het Rozenprieel in Haarlem is dit ook al gedaan en op basis van die ervaringen gaan we dat idee in dit project door ontwikkelen.”

Samenwerken maakt duurzamer

Hans Klaren, beleidsadviseur duurzaam bouwen en wonen gemeente Haarlem geeft aan: “Haarlem heeft als doelstelling om in 2040 een circulaire stad te zijn. Met de woningcorporaties zijn prestatieafspraken gemaakt om circulair bouwen te stimuleren. Het project Bavodorp is een perfect pilotproject. Wat gaat al heel goed en wat kan nog beter? Dit kunnen we toepassen in toekomstige projecten.” Omdat Bavodorp een groot project is met zo’n 200 dezelfde soort woningen was het een mooi project om verschillende dingen en soorten aanpak uit te proberen. “De renovatie van Bavodorp was al circulair”, vertelt Hester ten Zijthoff, ”maar het verschil is dat we nu nog bewuster en innovatiever met circulariteit en klimaatadaptatie bezig zijn. Er kan nu stap voor stap gekeken worden wat de beste manier is voor deze wijk”.

Ymere werkt stap voor stap toe naar een duurzame woningvoorraad. We verminderen de energiebehoefte, onderzoeken alternatieve warmtebronnen, (her)gebruiken duurzame materialen en zijn continu opzoek naar nieuwe initiatieven om ons doel te bereiken. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de huurder niet meer mag gaan betalen.

Bron artikel: Ymere

Meer nieuws