24 juni 2021

Laatste serie woningen in Bavodorp in productie

Nog even en er komen weer mooie woningen voor verhuur en verkoop terug! De laatste serie woningen in Bavodorp in productie na ondertekening van het contract voor fase 7 Bavodorp.

Op 22 juni hebben Hieke Bakker van Ymere en Niels van Ginneken van Van Lith Bouw het contract voor de laatste fase van Bavodorp in Haarlem ondertekend. Met gepaste Corona afstand was het gelukkig mogelijk dit te vieren en samen te lunchen.

Hester ten Zijthoff van Ymere sprak speciaal haar dank uit naar de vaklieden van alle partijen die met veel plezier en betrokkenheid van Bavodorp Haarlem weer een mooie en gezellige wijk maken.

Meer nieuws