We zijn erg blij met de (contract)verlenging van onze samenwerking met Woon op Maat op het gebied van mutatieonderhoud. Samen met de andere samenwerkingspartners gaan we verder met mooie dingen realiseren!
Al jaren verrichten wij werkzaamheden voor Woon op Maat en zijn onze vakmannen op een prettige wijze op elkaar ingespeeld zodat we efficiënt en op hoog vaktechnisch niveau kunnen werken. Het is voor ons een grote blijk van waardering om dit voort te zetten!

Meer nieuws