Van Draeckeburgh heeft de subsidieaanvragen voor Ymere mogen begeleiden. Ymere is een woningcorporatie in de Metropoolregio Amsterdam. Het hele team heeft hard gewerkt en de MIA subsidie is toegekend. Een ongekend knap resultaat waar wij samen aan hebben gewerkt.

“MEDE DANKZIJ SNEL EN ADEQUAAT HANDELEN DOOR HET TEAM VAN VAN DRAECKEBURGH IS DIT CIRCULAIRE RENOVATIEPROJECT EEN GROOT SUCCES GEWORDEN.”

Circulair beton en een werkvloer van grond en dakpannen

Hester ten Zijthoff, projectmanager bij Ymere vertelt: “De extra stappen die wij tijdens de planningsfase hebben gezet is om de voorgenomen renovatie van de woningen aan de Kruistochtstaat te Haarlem beton toe te passen met 30% gerecycled betongranulaat. Verder gaan we in de Graaf Willemstraat de vrijgekomen grond en betonnen dakpannen hergebruiken. Tijdens de renovatie worden de betonnen dakpannen vervangen door keramische pannen.

In betonnen dakpannen zit nog 6% ongebonden werkend cement. Door deze dakpannen te vermalen tot gruis en te mengen met de grond kunnen wij dit hergebruiken als werkvloer onder de nieuwe fundering. Dit idee is tot stand gekomen na overleg met aannemer van Lith Bouwbedrijf en sloper Roy van Berkel B.V. Ook hebben we goede balken van de begane grond hergebruikt in het dak.”

Ymere werkt stap voor stap toe naar een duurzame woningvoorraad. Vermindering van de energiebehoefte, onderzoek naar alternatieve warmtebronnen en het gebruik van duurzame materialen en initiatieven. “Mede dankzij snel en adequaat handelen door het team van Van Draeckeburgh is dit renovatieproject een groot succes geworden”, aldus Hester. ‘Omdat wij dankzij hen gebruik hebben kunnen maken van de daarvoor beschikbare subsidiemogelijkheden.’

Samenwerken maakt duurzamer
Het doel van woningcorporatie Ymere is om intensief samen te werken met specialisten op het gebied van duurzaamheid. Daarom zijn ze een samenwerking aangegaan met Van Draeckeburgh. Voor de circulaire renovatie in Haarlem is een financieel voordeel op de vennootschapsbelasting behaald door gebruik te maken van de MIA regeling.

Meer nieuws