Bewoner staat centraal

Een betere buurt, een fijnere woning, een lagere energierekening, dat is wat we met u en de bewoners realiseren. We betrekken de bewoners hier nauw bij, verwerken hun wensen en ervaringen in onze plannen, zetten alles op alles om de overlast te verminderen en blijven ook na de oplevering betrokken. De bewoner staat centraal.

Betrokkenheid en draagvlak gaan hand in hand

Een renovatie in bewoonde staat is heftig voor de bewoners. Daarom leggen onze zeer ervaren bewonersconsulenten al vroegtijdig persoonlijk en een-op-een contact om bewoners hierin bij te staan. En samen met u en de andere co-makers bepalen we het proces mede op basis van hun inbreng.

Onze persoonlijke benadering bij groot onderhoud en renovatie wordt door bewoners zeer gewaardeerd. Gemiddeld geven bewoners ons een 8,7.

We betrekken bewoners dan ook vroeg bij het traject en organiseren bewonersavonden waarbij we met behulp van verhalen over de geschiedenis van de wijk en veel een-op-een tijd toewerken naar 100% draagvlak. We realiseren een proefwoning en nemen tijd voor het keuzeproces, betrekken wat leeft onder de bewoners in de planvorming, geven vroegtijdig duidelijkheid over de planning en de overlast en ondersteunen bewoners bij werkzaamheden die niet direct te maken hebben met de opdracht. Zoals het overstappen naar een andere energieleverancier, stoffering en gordijnen regelen, een wijziging in de huursubsidie.

Innovaties die uit deze werkwijze voortkomen zijn onder meer de prefab begane grondvloer die we ontwikkelden met Compofloor. We verwijderen binnen een dag de oude vloer en brengen een nieuwe, geïsoleerde vloer aan. Een minimale ingreep met maximaal comfort voor de bewoners.

En door middel van een door onze dankzij ons met installatiepartner Schouten ontwikkelde gebouwsimulatieprogramma, kiezen we samen met u niet alleen voor de beste invulling van installaties in samenhang met de bouwkundige ingrepen, bewoners kunnen hiermee na oplevering ook realtime hun energieopbrengst en -verbruik monitoren.

Woningverbeteringen

Proefwoning en ontmoetingsplek

Zo vroeg mogelijk in het proces richten we een proefwoning in. Hier voeren we alle woningverbeteringen door, zodat bewoners het resultaat kunnen zien en voelen en weloverwogen keuzes maken. Tijdens de uitvoering is de proefwoning bovendien een plek voor bewoners om elkaar te ontmoeten en even weg te zijn uit de herrie als ze hier behoefte aan hebben. Onze bewonersconsulenten gebruiken de proefwoning voor wekelijkse bewonersspreekuren.

Renoveren en verduurzamen voor woningcorporaties
Verduurzaming

Duurzaamheidscoach en energiewacht

Bij woningen waar we duurzaamheidsingrepen doen, ondersteunen onze duurzaamheidscoaches bewoners bij het in gebruik nemen van hun ‘nieuwe’ woning. De nieuwe installaties hebben immers ook een nieuwe handleiding en duurzaam gedrag is de sleutel tot succes. We helpen bewoners zich bewust te worden van hun energieverbruik en geven via monitoring realtime inzicht in hun energieopbrengst en -verbruik.

Onze persoonlijke benadering wordt gewaardeerd

Een renovatie in bewoonde staat is ingrijpend voor de bewoners. Daarom leggen onze zeer ervaren bewonersconsulenten al vroegtijdig persoonlijk en een-op-een contact om bewoners hierin bij te staan. En samen met u en de andere co-makers bepalen we het proces mede op basis van hun inbreng.

Woningcorporaties