In het kort

In opdracht van Brederode Wonen verzorgden wij de renovatie en verduurzaming van 45 woningen aan de Alberdingk Thijmlaan in Bloemendaal. Een Design & Build-opdracht op basis van een Project Specifiek Kader, waarbij wij zelf de staat van de woningen opnamen en de benodigde ingrepen bepaalden om te komen tot label B en door-exploitatie voor 25 jaar.

Aanpak

We pakten deze opdracht vanaf het ontwerp samen met onze co-makers op. Wij deden zelf de thermografische opname en de beoordeling van de kwaliteit van de gevels en gevelverankering. De kozijnen zijn deels vervangen en de gevels en daken vervangen en geïsoleerd. De cv-installatie is waar nodig aangepast of vervangen en in alle woningen is een CO2-gestuurde mechanische ventilatie aangebracht.

“Door de continue fine-tuning met onze partners waren we in staat de benodigde 5 werkweken per blok terug te brengen naar 3 werkweken. Tijdens de uitvoering van de tweede fase brachten we de bewerkingstijd zelfs terug naar een gemiddelde van 2 werkdagen per woning!”

Om de bouwtijd te versnellen en de overlast voor de bewoners te beperken, pasten we speciale renovatie-isolatie van buitenmuren en basiselementen voor dak en dakkapellen toe. Op het juiste moment gingen ze voor plaatsing op transport naar de bouwplaats. Het de- en hermonteren van de dakuitbouw gebeurde in één dagdeel, inclusief de waterdichting. Dit was belangrijk voor de ingreep in bewoonde staat, de slaapkamers moesten weer dezelfde dag volledig wind- en waterdicht beschikbaar zijn! Dat lukte door deze werkwijze vooraf van uur tot uur volledig uit te werken en te omschrijven in een kwaliteits- en montageplan.

Verduurzaming Brederode complex 102 Bloemendaal

“Van Lith deed de communicatie richting onze bewoners en had de verantwoordelijkheid voor het behalen van de 70% instemming. Wij haalden hier in gezamenlijkheid zelfs een goedkeuring van 85%.”

Brederode Wonen

Resultaat

De huurwoningen zijn van label E-G naar label B gebracht. Door gebruik te maken van traditionele afwerkingsmaterialen zoals speciale gevel-uitblaasroosters, heeft deze buurt zijn monumentale uitstraling behouden.

Bewoners

Vanaf de eerste planvorming organiseerden wij het participatietraject met de bewoners. Onze bewonersconsulente was betrokken bij de opnames en we organiseerden een bewonersinformatiebijeenkomst in de vorm van een kraampjesmiddag. Samen met een ‘naloop ronde’ met Brederode Wonen leidde dit tot 100% goedkeuring van de bewoners. Tijdens de realisatiefase hielden we nauw contact met de bewoners via algemene- en persoonlijke informatiebulletins, inloopspreekuren en intensief, dagelijks contact en overleg. Onze bewonersconsulent deed ook de oplevering aan de bewoners.

Trots zijn wij op de bedankjes die we kregen in de vorm van tekeningen van de kinderen en taart van de bewoners!

Vraag over dit project?