In het kort

In opdracht van Woonopmaat verzorgden we groot onderhoud aan 188 huurwoningen uit de jaren ’60 (in bewoonde staat). Doel was de woningen comfortabeler én energiezuiniger maken, onderhoudsvriendelijk en met een levensduurverlenging van tenminste 50 jaar.

Aanpak

Om de bouwtijd te versnellen en de overlast voor de bewoners te beperken, pasten we speciale renovatie-isolatie van buitenmuren en basiselementen voor dak en dakkapellen toe. Op het juiste moment gingen ze voor plaatsing op transport naar de bouwplaats. We beperkten de overlast ook door toepassing van een prefab beganegrondvloer. Binnen een dag verwijderden we de oude houten vloer, brachten we de nieuwe, geïsoleerde vloer aan en kregen de bewoners nieuw laminaat of vloerbedekking. Een minimale ingreep met maximaal comfort voor de bewoners. We ontwikkelden deze vloer samen met Compofloor.

“Onze inzet was huurders volledig te informeren en goed te begeleiden tijdens de voorbereiding en realisatie. Dat lukte goed, we vormden een hecht team. Rekening houden met bewonersbelangen is cruciaal bij groot onderhoud in bewoonde staat.”

Renovatie Muziekbuurt Heemskerk

“Enquêtes bewoners tevredenheid lieten zien dat onze bewoners zeer tevreden waren over de uitvoering.”

Woonopmaat

Resultaat

Compleet vernieuwde woningen met nieuwe beganegrondvloeren, gevels, kozijnen en daken. Ook de keukens, badkamers, toiletten en MV-installaties zijn vervangen. De huurwoningen zijn van een label E-G naar label A+ gebracht. De gevels hebben nu een isolatiewaarde van Rc=4,5 het dak van Rc=6 en de begane grondvloer van Rc=3,5. Tijdens het aanbrengen van de nieuwe isolatie rondom besteedden wij extra aandacht aan de luchtdichting van de woningen, zodat de CO2-gestuurde mechanische ventilatie optimaal functioneert. De thermografische opname die wij in eigen beheer uitvoeren geeft dan ook een bevestiging van de voorspelde kwaliteit. Voor de bewoners betekent dit: minder stookkosten, meer comfort.

Bewoners

Het uitvoerende team met onze vaklieden en de vaklieden van onze co-makers, vormde samen met de bewoners een hecht collectief. Deze samenwerking was de motor van het bouwproces.

Vanaf de eerste planvorming organiseerden wij het participatietraject met de bewoners. We voerden  woonwensgesprekken die we verwerkten in het ontwerp van de uiteindelijke woningingreep en persoonlijke keuzemogelijkheden voor de bewoners. We organiseerden een bewonersinformatiebijeenkomst in de vorm van een kraampjesmiddag. En tijdens de realisatiefase hielden we nauw contact met de bewoners via algemene- en persoonlijke informatiebulletins en inloopspreekuren. Onze duurzaamheidscoaches ondersteunden de bewoners na de oplevering bij het in gebruik nemen van hun ‘nieuwe’ woning.

Vraag over dit project?