In het kort

In opdracht van Pré Wonen renoveerden we 154 sociale huurwoningen met monumentale gevels, de eerste grootschalige renovatie tot nul-op-de-meterwoningen in Nederland (in onbewoonde staat).

NOM-woningen nieuw bouwen
Renoveren en verduurzamen voor woningcorporaties

Aanpak

Samen met onze opdrachtgever en co-makers ontwikkelden we een bouwmethodiek, waarbij de monumentale voorgevels behouden bleven. Dit betekende wel dat er speciale steunconstructies voor de gevels moesten komen. Aanvankelijk waren deze stutconstructies bedacht met staal en containers, maar om de overlast op straat zoveel mogelijk te beperken, besloten we zware betonblokken toe te passen.

“Door de werkzaamheden naadloos op elkaar af te stemmen, beperkten we de ontwikkelkosten en verkortten we de bouwtijd.”

Achter de gevels die bleven staan bouwden we een volledig nieuwe woning. We vergrootten de te kleine leefruimtes en maakten de woningen energieneutraal (nul-op-de-meter: energielabel van E naar A++). Ontwerp, engineering en uitvoering vonden plaats op basis van een prestatiecontract (Design & Build).

Energie neutraal wonen in Hof van Egmond

“Ik heb nu heerlijke vloerverwarming en toen het in de zomer zo warm was, was het comfortabel in huis. Het tweede toilet boven vind ik ook erg fijn. En natuurlijk elke maand een lagere energierekening.”

Bewoonster Bep Boon

Resultaat

Elke woning heeft nu zijn eigen warmte-/koudebron, een pakket met PV-panelen en lagetemperatuurverwarming. De woningen voldoen weer aan het wooncomfort van deze tijd én de energiekosten zijn flink lager. Meer comfort voor de huurders, een energielabel A++, minder energiekosten én 100% CO2-reductie dus. We blijven de energieopwekking en het energieverbruik van de woningen monitoren.

Bewoners

We realiseerden eerst zes proefwoningen. Niet alleen om te kijken welke problemen we eventueel tegen zouden komen en hoe we deze dan konden oplossen, maar ook voor de bewoners om te laten zien wat het resultaat van de renovatie zou zijn. We deelden het uiteindelijke project op in 11 fasen, in grootte variërend van 6 tot 11 woningen. Hierdoor bleef de overlast voor de bewoners zo beperkt mogelijk. Samen met de bewoners en de buurt bepaalden we de verhuisbewegingen en bouwvolgorde. We begeleidden de bewoners ook naar hun nieuwe woning.

Vragen over dit project?