Privacy

Privacy statement van de website van Van Lith Bouw

Van Lith Bouw B.V. is een besloten vennootschap onder Nederlands recht gevestigd te Jan de Windstraat 1 1945 SX Beverwijk.

Bij het bezoeken van onze website vanlithbouw.nl worden bepaalde persoonsgegevens van u verzameld en verwerkt. Omdat wij de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens erg belangrijk vinden, zien wij erop toe dat wij binnen onze bedrijfsvoering volledig in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving aangaande privacy en bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring biedt informatie over uw persoonsgegevens die Van Lith Bouw verzamelt en de wijze waarop Van Lith Bouw uw persoonsgegevens verwerkt.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Van Lith Bouw is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens worden er verzameld en voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

a. Om op uw verzoeken te antwoorden en om u te informeren
Uw persoonsgegevens worden verwerkt van u als u ons contactformulier invult. Voor dit doel verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres en telefoonnummer.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming.

b. Voor marketing doeleinden
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor directe marketingdoeleinden en voor onderzoeksdoeleinden (onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Met betrekking tot directe marketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens verwerkt als u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van onze activiteiten en of ontwikkelingen (nieuws). Indien u niet wenst dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, dan kunt u dit kenbaar maken via de onderstaande contactgegevens.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming.

c. Voor het technisch en functioneel beheer van de website
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website om te verzekeren dat onze website u een optimale gebruikservaring biedt.

Voor dit doel is het mogelijk dat wij persoonsgegevens zoals uw IP adres, de pagina’s die u bezoekt, de gebruikte browser, geografische data (bijvoorbeeld uw locatie), uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek verwerken. Wij doen dit door het gebruik van cookies. Zie in dit verband onze cookie verklaring.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming en op basis van het gerechtvaardigd belang van Van Lith Bouw om haar website te verbeteren en haar te beschermen tegen cyberaanvallen of andere onrechtmatige daden.

3. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienstvoering, uitvoeren van een overeenkomst of indien de wet of een rechterlijk uitspraak ons hiertoe verplicht. In geval van gebruik van derden, zal Van Lith Bouw overeenkomstig wet- en regelgeving zorgdragen voor toepasselijke verwerkersovereenkomsten waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De persoonsgegevens worden opgeslagen in het relatiebeheersysteem van Van Lith Bouw.

4. Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen (ongewilde) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of verkrijging van toegang, maakt Van Lith Bouw gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo heeft Van Lith Bouw maatregelen genomen om alleen de noodzakelijke personen toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast heeft Van Lith Bouw een eigen informatiebeveiligingsbeleid.

5. Hoelang worden uw persoonsgegevens voor vermelde doeleinden bewaard?

Op het moment dat het bewaren van de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, zullen de persoonsgegevens worden vernietigd. Voor de doeleinden aangaande technische en functioneel beheer van de website zullen de gegevens niet langer dan de wettelijke termijn na bezoek van de website bewaard worden, tenzij specifieke omstandigheden een langere bewaartermijn rechtvaardigen.

6. Links naar andere websites of sociale media?

Onze website kan verwijzingen of koppelingen (bijvoorbeeld hyperlinks) bevatten naar andere websites van derden. Daarnaast is het mogelijk dat u op sociale media naar Van Lith Bouw wordt verwezen. Van Lith Bouw is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze websites of sociale media worden uitgevoerd. Noch het privacy beleid, noch de cookie verklaring van Van Lith Bouw zijn van toepassing.

7. Hoe komt u met ons in contact om uw rechten uit te oefenen?

U als betrokkene heeft het recht om zonder enige bijkomende kosten inzage te hebben in uw persoonsgegevens die Van Lith Bouw verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, aanvullen, verwijderen en de verwerking te beperken. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar tegen de gegevensverwerking te maken.

Op het moment dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken. Uw verzoek tot uitoefening van de voormelde rechten kunt u toezenden naar info@vanlithbouw.nl. Vragen of opmerkingen over het Van Lith Bouw beleid inzake bescherming van persoonsgegevens, kunnen naar hetzelfde e-mailadres worden toegestuurd.

Ingeval van klachten aangaande onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens, kunt u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

8. Wijzigingen privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd op het moment dat door toevoeging van een nieuwe functionaliteit op de website, andere verwerkingen plaatsvinden dan hier is beschreven. Eventuele toekomstige wijzigingen in de wijze waarop wij de bescherming van persoonsgegevens hebben georganiseerd, worden via dit privacy statement op onze website gepubliceerd.

Om zeker te zijn dat u bekend bent met de wijzigingen, vragen wij u de privacyverklaring regelmatig te controleren.

Deze versie van de privacy statement is van kracht sinds juli 2021.

9. Contactgegevens

Vragen met betrekking tot ons privacy statement kunt u richten aan info@vanlithbouw.nl