Alle vacatures

Kwaliteitsmedewerker

Is kwaliteit jouw drijvende kracht? Dan zoeken wij jou.

Locatie Beverwijk Opleiding HBO/WO Tijd Fulltime Datum 23/11/2022

Doel van de functie:

Het op een zo efficiënt en professionele wijze toezien op de algehele kwaliteit op bouwtechnisch gebied binnen één of meerdere projecten/bouwplaats(en). De Kwaliteitsmedewerker werkt onder leiding van de Technisch Directeur en legt aan hem verantwoording af.

De Kwaliteitsmedewerker vertaalt wettelijke en technische kwaliteits- en veiligheidseisen van ontwerp, naar werkplan tot en met beoordeling op de werkvloer en weet dit tactvol en op heldere wijze uit de dragen naar zijn team en handelt daarin proactief.

Daarnaast zal de Kwaliteitsmedewerker gevraagd en ongevraagd meedenken en adviseren op het vlak van kwaliteit tussen Van Lith Bouw en opdrachtgever(s).

De kwaliteitsmedewerker is tevens de kartrekker van het implementeren en monitoren van de WKB binnen Van Lith Bouw.

Taken:

 • Het verhogen van de kwaliteit op bouwtechnisch en installatietechnisch terrein binnen ons bedrijf (vanuit werkvoorbereiding tot de werkvloer);
 • De Wet Kwaliteitsborging implementeren en bewaken binnen het bedrijf;
 • Inhoudelijke kennis opdoen van de te volgen procedures van de WKB en ondersteunt de projectteams hierin;
 • Sturen op en uitdragen van het gestelde kwaliteitsniveau op project(en);
 • Aansturen van teams op gestelde doelen met betrekking tot technische kwaliteit;
 • Toezien op naleving bovenstaande punt en controle op eerder geplaatste opmerkingen;
 • Erop toezien dat toolboxen gehouden worden en deze periodiek op bouwtechnisch vlak ook zelf houden;
 • Signaleren van procesoptimalisaties en kennisuitwisseling binnen Van Lith Bouw;
 • Sparringpartner voor externe kwaliteitsadviseurs van opdrachtgevers;
 • Maken van 3D draaiboeken (werkplannen) t.b.v. borging uitvoeringsmethodiek en kwaliteit;
 • Signaleren van gevaarlijke situaties, verantwoordelijke van de bouwplaats hierop aanspreken en aansturen dat gevaarlijke situaties verholpen en voorkomen worden. Hierna informeren van de Technisch Directeur;
 • Bij gevaarlijke situaties mag de Kwaliteitsmedewerker het bouwwerk (tijdelijk) stilleggen;
 • Controleren, sturen op en uitdragen van op algehele netheid bouwplaats;
 • Bij herhaaldelijk signaleren onwenselijke situaties, direct overleg met de Technisch Directeur over te nemen maatregelen;
 • Controle op machines/gereedschappen of deze veilig werken en binnen de keuringsdatum worden toegepast;
 • Maken van de verslaglegging/rapporten voorzien van fotobeelden per bouwwerk;
 • Beoordeling van technische en bouwfysische ingrepen en sparringpartner binnen onze ontwerpteams om onze woningverduurzamingsdoelen te borgen.

Verantwoordelijkheden:

 • Meetbaar verhogen van het kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn van de organisatie;
 • Zorgdragen dat de geleverde kwaliteit van onze werken voldoet aan de standaard van Van Lith Bouw;
 • Het blijvend verhogen van het niveau van de technische kwaliteit binnen Van Lith Bouw door toepassing van en controle volgens ons kwaliteitsborgingssysteem en 3D draaiboeken;
 • Het maken en laten maken van verslaglegging/rapporten voorzien van fotobeelden per bouwwerk.

 Competenties:

 • Nauwkeurig;
 • Tactvol én daadkrachtig;
 • Communicatief vaardig;
 • Oplossingsgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Bovengemiddeld analytisch vermogen;
 • Theoretisch en praktische bouwkundige kennis en inzicht.

Solliciteer direct door te bellen 0251-240904 of druk op de knop hieronder.

Wil je solliciteren?

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, docx, doc, Max. bestandsgrootte: 512 MB.